WSD logo

Logoterapia- „Człowiek w poszukiwaniu sensu”

W ostatni dzień marca, wykład otwarty na temat logoterapii poprowadził ks. Maciej Szeszko SDS, nasz współbrat, dyrektor domu rekolekcyjnego To Tu, a od jakiegoś czasu także student logoterapii. Prelegent starał się przybliżyć nam czym owa logoterapia jest i jak może nam się przydać w naszym życiu i w naszej posłudze salwatoriańskiej.

Logoterapia to termin wprowadzony przez Viktora Frankla na określenie opracowanej przez niego metody psychoterapii skupiającej się na umożliwieniu klientowi poznania i akceptacji siebie i swojego znaczenia jako części pewnej całości, w tym realnego świata, w którym musi on funkcjonować. Podejście Frankla, określane jako trzecia szkoła wiedeńska (pierwsza – freudowska, druga – adlerowska), zawiera elementy egzystencjalizmu i behawioryzmu. Orientację Frankla uważa się także za ważną składową nurtu psychologii humanistycznej. Viktor Frankl podczas drugiej wojny światowej był więźniem nazistowskich obozów koncentracyjnych. Swoje przeżycia z tego tragicznego okresu spisał w przetłumaczonej na 34 języki bestselerowej książce „Człowiek w poszukiwaniu sensu”. W swoim wystąpieniu ks. Maciej bazował właśnie na dziele Frankla.

Logoterapia wydaje się być ciekawą alternatywą dla psychoterapii, polega na odkrywaniu sensu w naszym życiu, a z drugiej strony pomaganiu odkrywać go innym. Okazuje się, że kiedy spojrzymy na nasze życie jako na całość, na cały film, a nie tylko na jedną klatkę, dużo łatwiej jest nam wyjść z kryzysu i odnaleźć sens na nowo.

W drugiej części spotkania była też szansa zadania pytań naszemu gościowi, z czego uczestnicy spotkania chętnie skorzystali. Oprócz odpowiedzi na pytania mogliśmy na przykład zobaczyć jak wyglądają kwestionariusze, które wypełniają pacjenci i czego z nich możemy się dowiedzieć.

Jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu Maciejowi za poprowadzenie spotkania i mamy nadzieję, że my, a także ludzie, których Pan Bóg na naszej drodze postawi, odkryją w swoim życiu Logos nie tylko w znaczeniu sensu, ale także w znaczeniu Logos, które stało się ciałem, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i przyjmą Jego dobrą nowinę o zbawieniu. W niedługim czasie zostanie też opublikowane nagranie ze spotkania, więc będzie szansa nadrobić zaległości!

Warto zobaczyć