WSD logo

Charyzmat

Głosić wszędzie i wszystkim Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata

Nasze miejsce

W Kościele istnieje wiele zgromadzeń zakonnych. Dlaczego właśnie Salwatorianie? Gdzie jest nasze miejsce? Jaki jest nasz cel? Dokąd zmierzamy?

Odpowiedź odkrywamy w naszym Charyzmacie. Jest on konkretnym darem Ducha Świętego, który otrzymaliśmy poprzez naszego Założyciela błogosławionego Franciszka Jordana. Otrzymaliśmy go po to, aby dzielić się nim z innymi.

Zbawienie wszystkich

Nasz charyzmat ma swoje źródło w słowach Pana Jezusa: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17,3).

Te słowa rozpaliły w naszym Założycielu gorliwość o zbawienie wszystkich ludzi. My również odkrywamy w sobie to samo pragnienie, „aby nie spocząć w zadowoleniu, aż wszyscy ludzie poznają i pokochają Jezusa i będą mu służyli jako swemu Zbawicielowi” (Konstytucje SDS, 103).

Sianie
Jordan

Nasz cel

Dzisiaj można realizować wiele różnych celów, ale w obliczu śmierci nie ma większego celu niż zbawienie. Przyświeca nam więc najwyższy cel i największe zadanie. Chcemy poświęcić nasze życie, aby pomagać wszystkim ludziom na drodze do nieba. Posługujemy na wszystkich kontytentach w przeróżnych apostolatach, ale łączy nas gorliwość o zbawienie dusz, którą przekazał nam nasz Założyciel błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan.