WSD logo
Wyższe Seminarium Duchowne

Salwatorianów

Wydarzenia

Wrześniowe wydarzenia

Wrzesień, jak co roku w Bagnie, jest miesiącem niezwykłych przeżyć i uroczystości. Na początku w naszym seminarium miały miejsce pięciodniowe rekolekcje w ciszy, które przeprowadził

o. Tomasz Maniura OMI

Czego dziś brakuje młodym?

W dniach 24-25 czerwca przeżywaliśmy ostatni w tym roku akademickim dzień skupienia. Okres wakacji to dla nas czas nie tylko wypoczynku, ale także zaangażowania się

Żelazny jubileusz ks. Pawła Stanoszka

Żelazny jubileusz ks. Pawła Stanoszka

Ks. Paweł Stanoszek jest osobą powszechnie znaną w naszej prowincji, chociażby przez fakt, że przez ponad czterdzieści lat był wykładowcą i wychowawcą w naszym seminarium

Nasz Założyciel

O nas

Powołanie

"Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli do Niego"
(Mk 3,13).

Formacja

" I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli"
(Mk 3,14).

Charyzmat

"...by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
i by mieli władzę wypędzać złe duchy"
(Mk 3,14-15).

Wspólnota

"Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba,
syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges... (Mk 3,16-19).

Zapraszamy

Pójdź za Mną

"Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim" (Mk 1,16-18).

Odwiedź nas

Zapraszamy do spaceru po naszym parku oraz do zwiedzania wnętrza naszego obiektu w każdą niedzielę o godz. 14.00, 15.00 i 16.00.