WSD logo
Wyższe Seminarium Duchowne

Salwatorianów

Wydarzenia

Dzień skupienia z ks. Mariuszem Rosikiem

Ostatni dzień skupienia i wakacje

Z końcem czerwca zakończyliśmy tegoroczne zmagania naukowe. Wszyscy klerycy zdali swoje egzaminy i teraz już myślimy o wakacjach. Jest to dla nas czas odpoczynku, odwiedzania

Boże Ciało

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – skrótowo i zwyczajowo nazywana po prostu Bożym Ciałem –  jak co roku zgromadziła rzesze wiernych w wielu kościołach

Pierwsza komunia

Sezon pierwszych komunii trwa nadal – również nasi klerycy mieli okazję towarzyszyć trzem chłopcom, którzy po raz pierwszy przyjęli Jezusa do swoich serc – z

Nasz Założyciel

O nas

Powołanie

"Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli do Niego"
(Mk 3,13).

Formacja

" I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli"
(Mk 3,14).

Charyzmat

"...by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
i by mieli władzę wypędzać złe duchy"
(Mk 3,14-15).

Wspólnota

"Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba,
syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges... (Mk 3,16-19).

Zapraszamy

Pójdź za Mną

"Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim" (Mk 1,16-18).

Odwiedź nas

Zapraszamy do spaceru po naszym parku oraz do zwiedzania wnętrza naszego obiektu w każdą niedzielę o godz. 14.00, 15.00 i 16.00.