WSD logo
Wyższe Seminarium Duchowne

Salwatorianów

Wydarzenia

Plany na przyszłość

Wiele się w ostatnim czasie mówiło i mówi o naszym seminarium w Bagnie: co z nim będzie? Czy je przenosić? A jeśli tak to gdzie?

Wielkopostny dzień skupienia

Okres Wielkiego Postu jest w Kościele katolickim od początku jego istnienia. Na przestrzeni wieków przybierał różne formy. Obecnie trwa czterdzieści dni, co odnosi się do

Już za dwa dni…

Pączki zostały zjedzone – już niewiele czasu nam zostało, aby zanurzyć się w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela, a przy tym, aby przyglądając

Nasz Założyciel

O nas

Powołanie

"Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli do Niego"
(Mk 3,13).

Formacja

" I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli"
(Mk 3,14).

Charyzmat

"...by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
i by mieli władzę wypędzać złe duchy"
(Mk 3,14-15).

Wspólnota

"Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba,
syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges... (Mk 3,16-19).

Zapraszamy

Pójdź za Mną

"Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim" (Mk 1,16-18).

Odwiedź nas

Zapraszamy do spaceru po naszym parku oraz do zwiedzania wnętrza naszego obiektu w każdą niedzielę o godz. 14.00, 15.00 i 16.00.