WSD logo
Wyższe Seminarium Duchowne

Salwatorianów

Wydarzenia

Akcje w wakacje

Mija powoli czas wakacji studenckich, coraz większymi krokami zbliża się październik, a wraz z nim nowy rok akademicki 2022/2023. Nim jednak zerwiemy ostatnią wrześniową kartkę

Szaleńcy Boży

Ojciec Michał Legan OSPPE powiedział kiedyś: „Ten, kto wybiera życie zakonne, rzuca się z klifu w ocean. Robi krok wiedząc, że dalej nie ma stałego

Przygotowanie do ślubów wieczystych

Na ostatnim przygotowaniu do złożenia ślubów wieczystych naszym opiekunem był świeżo upieczony ojciec duchowny, ks. Daniel Kowalski SDS. W tym roku udaliśmy się na Lubelszczyznę.

Nasz Założyciel

O nas

Powołanie

"Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli do Niego"
(Mk 3,13).

Formacja

" I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli"
(Mk 3,14).

Charyzmat

"...by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki,
i by mieli władzę wypędzać złe duchy"
(Mk 3,14-15).

Wspólnota

"Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba,
syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges... (Mk 3,16-19).

Zapraszamy

Pójdź za Mną

"Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast porzuciwszy sieci poszli za Nim" (Mk 1,16-18).

Odwiedź nas

Zapraszamy do spaceru po naszym parku oraz do zwiedzania wnętrza naszego obiektu w każdą niedzielę o godz. 14.00, 15.00 i 16.00.