WSD logo

Powołanie

„Pójdź za Mną…”

Iskra

Iskra

Czasem bliscy dyskretnie zadają nam głębokie pytanie: „Dlaczego zostawiłeś wszystko i wstąpiłeś do Salwatorianów?” Chcą wiedzieć co dzieje się w naszych sercach? Zastanawiają się czego pragniemy? Jakie wartości nam przyświecają? Jakie towarzyszą nam uczucia?

Odpowiedź na te pytania zawiera się w «tajemnicy powołania». Niełatwo o tym rozmawiać. Jeszcze trudniej zrozumieć. Jest to tajemnicze spotkanie z Bogiem, które staje się iskrą rozpalającą w duszy wielki płomień.

Dla kogo?

Tajemnicę powołania opisuje w swojej Ewangelii św. Mateusz. Pisze bardzo prosto: „Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim” (Mt 9,9).

Św. Mateusz nie odpowiada na wszystkie nurtujące nas pytania, ale ukazuje to co istotne. To Jezus pierwszy go zobaczył i osobiście powołał po imieniu, a on odpowiedział.

Powołanie Mateusza
Monstrancja

Wolność

To Bóg powołuje, ale ja odpowiadam. Nie ma większej radości niż powiedzieć Panu Bogu „tak”, chociaż taka decyzja nie jest łatwa. Czasem podejmujemy ją szybko i ochotnie, a czasem wymaga długiego zmagania się z różnymi przeszkodami, pytaniami i lękami. Powołanie zmienia wszystko. Odtąd nic nie jest już takie samo. Stawiamy pierwszy krok na drodze bycia uczniem Jezusa. Jest to skok w nieznane z ufnością, że Ktoś nas złapie.

Klerycki podcast "Powołani"