WSD logo

Nasz Założyciel

Błogosławiony Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Jordan

Droga do świętości

Historia życia bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana rozpoczęła się w małej wiosce o nazwie Gurtweil. Jest to miejscowość położona w południowo-zachodniej Badenii, niedaleko granicy ze Szwajcarią. Urodził się 16 czerwca 1848 roku. Już w młodym wieku odkrył powołanie kapłańskie, ale ze względu na ubóstwo rodziny nie mógł go zrealizować. Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował jako robotnik i malarz-dekorator, a swoje wykształcenie uzupełniał poprzez prywatne lekcje u księży z Waldshut. Dopiero w 1874 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w seminarium, a święcenia kapłańskie przyjął w wieku 30 lat.

Bardzo bogata historia życia bł. Franciszka związana z założeniem Towarzystwa Boskiego Zbawiciela oraz Kongregacji Sióstr Salwatorianek została opisana w niewielkiej książeczce. Udostępniamy ją poniżej w formie elektronicznej wraz z kilkoma ciekawymi artykułami. Zachęcamy do lektury!

Cud

W 2014 roku w Jundiai (Brazylia), młoda para oczekująca swojego dziecka otrzymała dramatyczną informację. Kilku lekarzy i specjalistów potwierdziło, że ich nienarodzone jeszcze dziecko cierpi na nieuleczalną chorobę kości (dysplazja szkieletowa). Będąc członkami grupy świeckich salwatorianów, rodzice zaczęli modlić się za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Jordana. Zaprasili do tej modlitwy również innych członków Rodziny Salwatoriańskiej. 8 września 2014 roku, dokładnie w rocznicę śmierci bł. Franciszka Jordana, urodziło się całkowicie zdrowe dziecko. Po spełnieniu wszystkich wymaganych procedur kanonicznych, Ojciec Święty Papież Franciszek orzekł, że to cudowne uzdrowienie dokonane zostało dzięki Bożej interwencji za wstawiennictwem Ojca Franciszka Jordana.

Orzeczenie Papieża, ogłoszone dnia 19 czerwca 2020, zakończyło proces dotyczący cudu i otworzyło ostateczną drogę ku beatyfikacji Ojca Franciszka Jordana.

Beatyfikacja

Z największą radością dzielimy się z Wami wiadomością, że 15 maja 2021 roku w Arcybazylice Św. Jana na Lateranie w Rzymie ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan został ogłoszony błogosławionym.

Modlitwa

Zapraszamy także Was wszystkich do codziennej modlitwy razem z nami za wstawiennictwem błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, * przez wstawiennictwo Błogosławionego Franciszka Marii od Krzyża Jordana, * któremu udzieliłeś daru głębokiej i żywej wiary, * niezachwianej nadziei i heroicznej miłości Boga i bliźniego * oraz wielkiej gorliwości o zbawienie dusz, * prosimy Cię, * obdarz nas głęboką wiarą i otwartym sercem, * abyśmy nigdy nie spoczęli w poznawaniu Ciebie i głoszeniu Ewangelii wszystkim narodom. * Udziel nam również łaski, * o którą Cię pokornie prosimy. * Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. * Amen.

Imprimatur: abp Marek Jędraszewski
Kraków, 29 kwietnia 2011 r., nr 1541/2021