WSD logo

Nowicjat

Czy życie zakonne to moje powołanie?

 
Czas próby

Czas próby

Nowicjat to rok próby, podczas której jesteśmy wprowadzani w salwatoriańskie życie zakonne. W tym czasie staramy się rozeznać, czy droga którą wybraliśmy jest naszym powołaniem. Słuchając Pana Boga i poznając lepiej siebie pod okiem Magistra i Socjusza przygotowujemy się przez pełny rok do złożenia pierwszych ślubów czasowych.

Modlitwa

Mistrzem, za którym idziemy jest Jezus Chrystus Salwator, Zbawiciel Świata. Chcemy słuchać Go codziennie, dlatego każdy poranek rozpoczynamy modlitwą w kaplicy i rozmyślaniem słowa Bożego. Pomaga w tym atmosfera refleksji i ciszy. Od wieczornych modlitw do porannej Eucharystii zachowujemy milczenie. Bóg daje nam każdego dnia więcej niż prosimy. Ważne by się zatrzymać i to rozpoznać.

Modlitwa
Wspólnota

Wspólnota

Salwatoriańskie życie zakonne cechuje radość życia we wspólnocie. Choć pochodzimy z różnych części Polski, a nawet świata, to stale uczymy się jak budować jedność. To ważne, gdyż drugie miejsce w domu, zaraz po kaplicy zajmuje właśnie świetlica. W niej wspólnie odpoczywamy, słuchamy muzyki, gramy w planszówki, rozmawiamy, przyjmujemy zaproszonych gości i świętujemy tworząc braterską atmosferę.

Bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

Kościół ogłosił naszego Założyciela błogosławionym, dnia 15 maja 2021 r. Jest to dla nas ogromna radość, a zarazem potwierdzenie, że przestrzegając Konstytucji Zgromadzenia Salwatorianów, w nagrodę otrzymamy życie wieczne. W nowicjacie poznajemy osobę bł. Franciszka Marii od Krzyża, co pomaga nam lepiej rozumieć charyzmat Zgromadzenia.

Jordan
Nauka

Nauka

W naszym planie zajęć mamy kilka wykładów. Oprócz zgłębiania Pisma Świętego, poznajemy instrukcje życia zakonnego, historię Zgromadzenia, język łaciński a także inne przedmioty, które można byłoby nazwać „Wprowadzeniem w Chrześcijaństwo”. Wszystko po to, by każdy kto wstępuje do salwatorianów bez względu na bagaż doświadczenia mógł poznać chrześcijańskie podstawy. Dla tych co lubią czytać mamy bogato wyposażoną czytelnię.

Praca

W nasz nowicjacki rytm dnia wpisana jest praca. Niemalże codziennie odwiedzamy ogród zakonny. Stwarza to okazję by móc z bliska obserwować pełny cykl przyrody. Dzięki temu podziwiamy wielkość Boga, a także wyrażamy wdzięczność zbierając plony w postaci owoców i warzyw.

Sport

Sport

To ważny element naszej formacji zakonnej. W budynku nowicjatu mamy domową siłownię, a raz w tygodniu wspólnie biegamy. W weekendy natomiast istnieje możliwość gry w piłkę nożną. Ponadto aktywność fizyczną wyrażamy też poprzez wspólne wyjazdy m.in. w góry.