WSD logo

Życzenia Wielkanocne

„Nie bójcie się!

Idźcie i oznajmijcie moim braciom:

niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”

(Mt 28,10).

Kiedy w poranek wielkanocny kobiety stanęły przy grobie Jezusa Chrystusa, usłyszały od Niego słowa umocnienia – „Nie bójcie się”. Usłyszały też słowa posłania – „Idźcie i oznajmijcie moim braciom”. W szczególny sposób to doświadczenie staje się również naszym udziałem w każde święta wielkanocne.  

Życzymy, aby Pan napełnił, mimo tak niespokojnych czasów, także serca nas wszystkich swoim pokojem i radością. Bądźmy posłańcami Zmartwychwstałego wobec tych, do których nas posyła.

Z darem modlitwy w imieniu całej wspólnoty WSD Salwatorianów w Bagnie

Kl. Mateusz Ogrodniczuk SDS
Kl. Mateusz Ogrodniczuk SDS

prefekt kleryków

Ks. Roman Słupek SDS
Ks. Roman Słupek SDS

rektor seminarium

Warto zobaczyć