WSD logo

Regulamin korzystania z płatności online

1. Informacje o organizacji:
Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie
Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie
NIP: 915 13 15 278
Regon: 040017274

2. Dane kontaktowe:
Bagno, ul. Ziołowa 51
55-120 Oborniki Śląskie
email: intencje-seminarium@sds.pl
telefon: +48 71 310 61 26

3. Opis formy i celu darowizny:
Darowizna w formie pieniężnej na cele kultu religijnego

4. Waluta darowizny:
PLN

5. Informacja o wszystkich dostępnych formach płatności:
wpłata on-line (Przelewy24)
przelew na konto
przekaz pocztowy

6. Logotyp „Przelewy24” jako firmy pośredniczącej w obsłudze płatności internetowych:

7. Regulamin:
Regulamin stanowi umowę z darczyńcą. Warunki regulaminu muszą zostać zaakceptowane przez ofiarodawcę przed dokonaniem płatności. Elementy obowiązkowe w regulaminie to:

a. opis formy i celu darowizny:
darowizna w formie pieniężnej na cele kultu religijnego

b. dostępne formy płatności:
wpłata on-line (Przelewy24)
przelew na konto
przekaz pocztowy

c. polityka prywatności, czyli zasady ochrony danych osobowych klientów:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie a także oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, że administratorem tak zebranych danych osobowych jest Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie, a moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu ewentualnego udzielenia i realizacji wsparcia, ewaluacji, kontroli i sprawozdawczości, realizacji operacji związanych z wpłatami online oraz przesyłania mi informacji i podziękowań przez podmiot związany z Towarzystwem Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie i mieszczącym się pod tym samym adresem jakim jest: Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów. Podanie danych jest dobrowolne i mam prawo dostępu do treści udostępnianych danych, ich poprawiania i usunięcia.

d. płatności online:
Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl.