WSD logo

Życzenia Wielkanocne

Wieczerza w Emaus

„«Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»”

(Łk 24, 29-32).

Wśród ewangelicznych relacji  o zmartwychwstaniu jest też ta, która przedstawia drogę dwóch uczniów idących do Emaus i ich spotkanie ze Zmartwychwstałym. Jego obecność i słowo Boże, które im wykładał, rozpaliły na nowo ich serca.

Życzymy, aby to doświadczenie uczniów z Emaus stawało się także i naszym udziałem. Byśmy potrafili odkrywać obecność Pana w naszej codzienności, zwłaszcza gdy przemawia do nas w słowie Bożym i łamie dla nas chleb w Eucharystii. Niech obecność Zmartwychwstałego rozprasza wszelkie smutki i rozpala nasze serca do radosnego głoszenia Jego Ewangelii.

 

Z darem modlitwy w imieniu całej wspólnoty

WSD Salwatorianów w Bagnie

Warto zobaczyć

Majówek czas

„Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa”–