WSD logo

Wrześniowe wydarzenia

Wrzesień, jak co roku w Bagnie, jest miesiącem niezwykłych przeżyć i uroczystości. Na początku w naszym seminarium miały miejsce pięciodniowe rekolekcje w ciszy, które przeprowadził dla nas ksiądz Jerzy Morański SDS. Ich motywem przewodnim był cytat z Ewangelii według świętego Jana: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa” (J 17,3).  Jest to cytat niezwykle ważny dla nas, dla salwatorianów, bo to on zainspirował błogosławionego Franciszka Marię od Krzyża Jordana do założenia naszego zgromadzenia. W czasie rekolekcji rozważaliśmy głównie początkowe rozdziały Ewangelii świętego Jana. Ksiądz Jerzy dzielił się swoim doświadczeniem życia zakonnego i duchowego, dawał rady i wskazówki na drogę naszego powołania. Zwrócił uwagę, że naszym podstawowym zadaniem jako zakonników jest bycie z Chrystusem. Akcje ewangelizacyjne są dopiero na drugim miejscu. Zaznaczył też, że nie jesteśmy jako ludzie studnią bez dna. Musimy czerpać Miłość od Jezusa, by się Nią móc dzielić.

Rekolekcje zakończyły się w dzień święta błogosławionej Marii od Apostołów, która współzałożyła siostry salwatorianki. Następnie rozpoczęły się przygotowania do uroczystości, które miały się odbyć ósmego września. Przez trzy dni zajmowaliśmy się sprzątaniem, przygotowaniem pokojów dla gości, pomaganiem w kuchni, próbami liturgii i wieloma innymi rzeczami. Siódmego września zaczęli już zjeżdżać pierwsi goście. Tego dnia wieczorem miały miejsce ważne wydarzenia. Nowicjusz Karol został obłóczony – otrzymał habit Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, a pięciu postulantów zostało przyjętych do grona nowicjuszy. Była to ogromna radość dla wszystkich zebarnych – widzieć, że kolejne, młode osoby chcą wejść na drogę życia zakonnego w naszym zgromadzeniu.

Dzień później uczestniczyliśmy w kolejnym, podniosłym święcie. Salwatorianie od wielu lat w tym dniu składają swoje śluby zakonne. Jest to niezwykle piękny dzień, bowiem w całym Kościele wspominamy wtedy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, która od zawsze jest ważną Orędowniczką dla naszego zgromadzenia. Salwatorianie w tym dniu przeżywają też rocznicę śmierci swojego założyciela. W tym roku swoje pierwsze śluby złożył wyżej wspomniany nowicjusz Karol, natomiast śluby wieczyste złożył kleryk Filip, kleryk Michał i brat Sokol. Śluby czasowe odnowiło ośmiu współbraci. W tym dniu świętowaliśmy także jubileusze złożenia pierwszej profesji czasowej. Przyjechało wielu jubilatów, w tym ksiądz profesor Zygmunt Hajduk, który przeżywał siedemdziesięciolecie swoich pierwszych ślubów. Swój piękny jubileusz przeżywał też nasz domownik, brat Hieronim Drobik, który sześdziesiąt pięć lat temu po raz pierwszy złożył śluby zakonne.

Dziękujemy Bogu za dar powołania, za to, że wciąż posyła sługi na swoje żniwo. Pamiętajmy w modlitwach o powołanych i prośmy o nowe, liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Warto zobaczyć

Majówek czas

„Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa”–