WSD logo

Srebrny medal dla naszego Profesora

Srebrny Medal

Wykładowca Prawa Kanonicznego w naszym seminarium, ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL, odebrał Srebrny Medal Komisji Edukacji Narodowej za długoletnią służbę. Uroczystość odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 21 grudnia. Medale wręczał w imieniu Prezydenta RP, Minister Edukacji i Nauki – prof. Przemysław Czarnek.

Gratulujemy Księdzu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Warto zobaczyć