Czas na zimową sesję

21 stycznia w naszym seminarium rozpoczęliśmy zimową sesję egzaminacyjną, a dzień wcześniej zakończyła się sesja zaliczeniowa. Dwa razy w roku przeżywamy taki czas, że nasza wiedza w szczególnym natężeniu jest weryfikowana. Tym razem sesja zakończy się 6 lutego.

Z jednej strony sesja jest niełatwym czasem, ponieważ wymaga od nas wzmożonej aktywności intelektualnej: trzeba trochę do książek przysiąść i się po prostu pewnych rzeczy nauczyć. Trzeba przyznać, że nie dla każdego kleryka jest to najprzyjemniejsza rzecz na świecie, ale podobny problem mają chyba wszyscy studenci.

W zależności od ilości i trudności egzaminów albo się uczymy, albo jesteśmy zaangażowani w pomoc naszym braciom i siostrom: w ogrodzie, parku, czy w kuchni. Sesja jednak zawsze jest szczególnym i innym czasem, gdzie samemu trzeba sobie wyznaczyć zadania i cele do zrealizowania, samemu trzeba sobie mądrze zagospodarować czas, co dla jednych może być błogosławieństwem, a dla innych przekleństwem.

Mamy nadzieję, że sesję uda nam się wszystkim zdać, a zdobyta wiedza zostanie w naszych głowach i pomoże nam w głoszeniu światu Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata. Ojciec Franciszek Jordan, nasz Założyciel, często podkreślał, że członkowie naszego zgromadzenia mają być nie tylko apostołami, ale także nauczycielami, a do tego wiedza jest niezbędna. Na czas nauki i egzaminów prosimy o wsparcie modlitewne, a także zapewniamy o naszych modlitwach w intencji wszystkich studentów.

kl. Damian Kokocha SDS