Kolejna "Ex universa" za nami

12 grudnia w naszym seminarium miał miejsce egzamin Ex universa theologia, czyli tradycyjny egzamin podsumowujący studia teologiczne, obejmujący całość wykładanego materiału i uprawniający do uzyskania podstawowego stopnia akademickiego. Tym razem do egzaminu przystąpiło czterech salwatorianów: kl. Konrad Nowak i diakoni: Piotr Dymon, Karol Matecki i Dominik Truchan. W komisji zasiadło dziewięciu członków, reprezentujących różne dziedziny teologiczne.

„Dzisiejszy egzamin jest zwieńczeniem naszych studiów w naszej Alma Mater; ostatnim egzaminem z całości studiów. Przed komisją profesorów, symbolicznie kończymy naszą edukację w bagieńskim seminarium. Niewątpliwie było to wydarzenie stresujące, ale także radosne, gdyż kończymy nasze studia i pójdziemy w świat głosić Chrystusa Zbawiciela” – mówi dk. Dominik Truchan.

Po dzisiejszym egzaminie alumnów czeka jeszcze ostatnia sesja egzaminacyjna i praktyki duszpasterskie na jednej z salwatoriańskich parafii. Zwieńczeniem sześcioletniej formacji seminaryjnej będą święcenia kapłańskie. Klerykowi Konradowi i diakonom Piotrowi, Karolowi i Dominikowi serdecznie gratulujemy, życzymy Bożego błogosławieństwa i wytrwałości w realizowaniu powołania!

kl. Damian Kokocha SDS