139 rocznica założenia SDS

Nasze Zgromadzenie zostało założone 8 grudnia 1881 roku w Rzymie. Tego dnia przypada także uroczystość ważna nie tylko dla naszego Zgromadzenia, ale również dla całego Kościoła. 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nieprzypadkowo taką właśnie datę na założenie Zgromadzenia wybrał ojciec Franciszek Maria od Krzyża Jordan. Był on wielkim czcicielem Matki Zbawiciela. W swoim dzienniku duchowym ojciec Jordan pisał tak: „Dopóki Królowa Nieba i Ziemi nie jest wszędzie wychwalana, nie wolno ci ani na chwilę spocząć.”

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. papież Pius IX, który o nowym dogmacie pisał tak: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.”

Tego dnia w naszej seminaryjnej wspólnocie odbyła się uroczysta liturgia, którą sprawował wiceprowincjał Salwatorianów i jednocześnie dyrektor studiów ks. Tomasz Raćkos SDS. Wygłosił on także do zebranych słowo Boże. Podczas Mszy świętej księża, bracia, siostry zakonne i klerycy z bagieńskiego domu odnowili swoje śluby zakonne, prosząc Zbawiciela świata o umocnienie w realizacji swojego powołania. Zwieńczeniem dnia był przygotowany przez nasz seminaryjny chór akatyst ku czci Bogarodzicy. Może w tym miejscu warto sobie postawić pytanie, czym właściwie akatyst jest?

Zasadniczym tematem akatystu jest udział Matki Boskiej w ziemskim życiu Chrystusa i w Jego Kościele. Przeplatają się w nim teksty odnoszące się do Matki Boskiej i Jezusa. Pierwsza połowa akatystu dotyczy narodzenia Chrystusa oraz zdarzeń z nim związanych i je poprzedzających. Druga połowa ma za przedmiot nadprzyrodzone skutki przyjścia Zbawiciela na ziemię. Zachęcamy do odsłuchania akatystu w wykonaniu naszego chóru. Nagranie można znaleźć na naszym Facebooku.

Przed nami ostatnia prosta przed świętami. Jest to okres intensywnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, ale także czas licznych wykładów, różnych zaliczeń i prac. Dlatego życzymy sobie i Wam, abyśmy w najbliższych dniach potrafili skupić się na tym co najważniejsze, abyśmy byli gotowi na przyjęcie łaski, którą Pan Bóg chce nas obdarzyć.

kl. Damian Kokocha SDS