Dzień Nowicjatu

22 XI 2020

W Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny, przeżywaliśmy także dzień nowicjatu. Jest to dzień, w którym nowicjusze w naszym Zgromadzeniu, już tradycyjnie, tak naprawdę po raz pierwszy dają się lepiej poznać całej bagieńskiej wspólnocie zakonnej. W dzień nowicjatu to nowicjusze pełnią cały dzień służbę w kaplicy seminaryjnej i obstawiają uroczystą liturgię. Na początku jednak warto sobie przypomnieć, czym tak naprawdę jest nowicjat.

Nowicjat trwa rok i jest czasem tzw. kanonicznej próby. Nowicjusze starają się bliżej rozeznać swoją drogę powołania oraz zgłębiają charyzmat salwatoriański. Poznają także wymagania i błogosławieństwa związane ze złożeniem ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, do których się przygotowują i które składają na zakończenie formacji nowicjackiej. Profesja zakonna (śluby) zobowiązuje do zachowywania trzech rad ewangelicznych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) i włącza do Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Po złożeniu pierwszych ślubów czasowych, ci którzy pragną realizować powołanie jako bracia zakonni rozpoczynają okres junioratu, zaś przygotowujący się do kapłaństwa okres sześcioletnich studiów filozoficzno-teologicznych.

Tradycyjnie dzień nowicjatu rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Magister nowicjatu Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, ksiądz Paweł Radziejewski SDS. W homilii zachęcił nas wszystkich, aby w każdej sytuacji i w każdym człowieku szukać Chrystusa. To pomoże nam właściwie wybierać. Kaznodzieja także zwrócił uwagę na to, że ważne jest nie tylko to czy pomagamy, ale także w jaki sposób to robimy. „Można takiego bezdomnego spławić, dać mu parę złotych i nie wchodząc z nim w dialog, jak najszybciej odejść. Można jednak także okazać mu życzliwość i wejść w dialog, bo to tego on tak naprawdę potrzebuje.”

Po Eucharystii cała wspólnota została zaproszona do domu nowicjackiego. Nowicjusze najpierw zaprezentowali ciekawe przedstawienie, które opowiadało o historii pewnego powołania. Można było być pod wrażeniem tego występu, ponieważ z jednej strony nie zabrakło w nim elementów humorystycznych, które zawsze są w naszej wspólnocie wysoko cenione. Z drugiej strony historia opowiedziana w przedstawieniu pokazywała jak przewrotne jest nasze życie i jak nasze pomysły mogą różnić się od pomysłów Pana Boga. „Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami” – można powtórzyć za prorokiem Izajaszem.

Po występach artystycznych, mieliśmy okazję poznać bliżej sylwetki nowicjuszy, którzy nieco nam o sobie opowiedzieli. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie całego budynku nowicjatu, który po remoncie wszyscy chcieli zobaczyć i zajrzeć w każdy zakamarek. Zwieńczeniem całego wydarzenia była oprawa kulinarna. Zaproszeni goście mieli okazję skosztować wyśmienite sushi, wykonane przez braci nowicjuszy i osłodzić sobie życie pysznym ciastem naszych niezawodnych sióstr: Anieli i Darii.

Dla każdego salwatorianina ponowne wejście do budynku nowicjatu jest szczególną chwilą. Wiąże się to na pewno ze wspomnieniami, z pewnym sentymentem, ale myślę, że nie tylko. Mam tu na myśli fragment z Apokalipsy św. Jana: „Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.” Za każdym razem, gdy słyszę te słowa, mam przed sobą obraz nowicjatu i tego kiedy miałem w sobie pierwotną miłość: pobożność, wiarę, zachwyt Chrystusem, silną wolę, zainspirowanie charyzmatem Zgromadzenia, nie traciłem czasu na głupoty. Ilekroć od tego odstępuję w jakikolwiek sposób, czuję, że trzeba powrócić do pierwotnej miłości, bo nasze powołanie bez miłości nie miałoby sensu.

kl. Damian Kokocha SDS