Karol Matecki SDS diakonem

7 XI 2020

W sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 7 listopada z rąk bp. Jacka Kicińskiego CMF salwatoriański kleryk Karol Matecki przyjął święcenia diakonatu. To już trzeci wyświęcony w tym roku diakon w naszym Zgromadzeniu.

Na początku uroczystości prowincjał salwatorianów ks. Józef Figiel SDS podziękował wszystkim za przybycie. „Mimo trudnej sytuacji w Polsce i Kościele, mimo pandemii i nienawiści, której jest ostatnio wyjątkowo dużo, gromadzimy się na radosnej uroczystości, która zawsze jest promieniem nadziei” – powiedział do zgromadzonych przełożony polskich salwatorianów.

Biskup Jacek na początku wyjaśnił kim jest diakon: „Posługa diakona zawiera w sobie trzy wymiary. Masz być sługą słowa, ołtarza oraz miłości miłosiernej. Głoszenie oznacza naśladowanie Jezusa, który głosił słowo Boże przechodząc przez miasta i wioski, docierając do każdego człowieka, a jest to szczególne powołanie każdego salwatorianina, który wszelkimi możliwymi sposobami ma docierać do ludzi z Dobrą Nowiną.” Kaznodzieja wyjaśnił, że sługa ołtarza nie tylko przygotowuje Eucharystię i udziela Komunii św., ale także wprowadza człowieka do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu i towarzyszenie przy sakramencie małżeństwa. „Twoim zadaniem jest niepokoić ludzi miłością” – zakończył biskup Jacek.

„Moment święceń jest dla mnie wejściem w coś co mnie przekracza. Stając się diakonem, jestem świadomy tego, że Kościół, ten Kościół na ziemi mnie potrzebuje, ale także Kościół Niebieski i wielu świętych diakonów zostawiło mi przykład do którego muszę dążyć. Onieśmiela mnie to, że Bóg zaprosił mnie do posługi w Jego dziele zbawienia” – opowiada dk. Karol Matecki SDS.

Diakonowi Karolowi serdecznie gratulujemy! Życzymy wytrwałości w powołaniu, czerpania wielu radości z tego, co robi i do czego został powołany. Jednocześnie zapewniamy o naszej modlitwie!

kl. Damian Kokocha SDS