Tradycyjne kiszenie kapusty

29 X 2020

Po raz kolejny w naszym seminarium odbyło się tradycyjne już kiszenie kapusty. W tym roku liczne plany wielu osób zostały zmienione z powodu nowej „wirusowej” rzeczywistości. W naszym domu czas, w którym kisiliśmy kapustę, wiązał się z wyjazdem kleryków na tydzień misyjny. W tym roku jednak było inaczej.

„Kiszenie kapusty w Bagnie to takie nasze wielkie święto. Każdego roku nowicjat wraz z pierwszym i drugim rokiem kiszą kapustę. W tym roku zostali wymieszani klerycy z wszystkich roczników, bo ze względu na pandemię wszyscy pozostali w domu i nie pojechali na tydzień misyjny. Nowicjusze jak zwykle byli w beczkach. Ja kiszę kapustę już 34 rok, bo tyle jestem tutaj w Bagnie” – relacjonuje siostra Aniela Garecka SDS.

Takie akcje jak zbieranie ziemniaków, różnego rodzaju wykopki, czy właśnie kiszenie kapusty, zawsze jednoczą naszą wspólnotę i dają nam wiele radość.

kl. Damian Kokocha SDS