Przybieżeli do... Bagna!

12 I 2020

Tegoroczne zakończenie okresu Narodzenia Pańskiego, a więc Święto Chrztu Pańskiego w seminarium przeżyliśmy bardzo wyjątkowo. Do naszego domu na wspólne kolędowanie przybyli seniorzy z parafii Bagno. To kolejne tego typu spotkanie, które można zapisać jako „Bagieńską” tradycję.

W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób z miejscowej parafii. Dla nas Salwatorianów to zawsze piękny widok, gdy nasza kaplica zapełnia się do ostatniego miejsca. To naprawdę niesamowita sytuacja, zobaczyć tylu parafian w seminaryjnej kaplicy i trwać z nimi na modlitwie. Podczas uroczystej Mszy Świętej Słowo Boże wygłosił nasz ojciec duchowny, ks. Krystian Kolba. Na koniec homilii kaznodzieja zadał wszystkim zebranym ważne pytanie: „Pan Bóg mówi dziś: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» nie tylko do Pana Jezusa, ale także do każdego z nas. A kim dla nas jest Bóg? Czy możemy powiedzieć, że jest naszym umiłowanym, że jest dla nas najważniejszy?”

Po Mszy Świętej na zebranych gości czekała dalsza część uczty duchowej. Do naszego klasztoru przyjechał zespół muzyczny „Jordan”, który powstał przy salwatoriańskiej parafii w Koczurkach. Wraz z muzykami przyjechał ich duszpasterz i proboszcz, ks. Krzysztof Dorna SDS, który zaprezentował członków scholi oraz wprowadził nas w klimat koncertowo-refleksyjny. Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć znane piosenki religijne i pastorałki, pomiędzy którymi odczytywane były fragmenty z Dziennika Duchowego Ojca Jordana. Koncert zakończyliśmy wspólną modlitwą o beatyfikację naszego założyciela.

Po modlitwach i występach artystycznych przyszedł czas na kolację i kolędowanie! O zaopatrzenie kulinarne zadbały nasze niezawodne siostry Salwatorianki: siostra Aniela Garecka i siostra Daria Magiera!

Czasem można by było wątpić w sens takich spotkań świąteczno-kolędowych. Mogą się one wydawać sztuczne, organizowane na siłę. Myślę, że w tym przypadku jest inaczej. U wszystkich zebranych osób widać było prawdziwą radość ze spotkania, jedność i pokój. Każdy proboszcz widząc swoich parafian w takich okolicznościach byłby szczęśliwy. Jako organizatorzy jesteśmy bardzo zadowoleni, że to wydarzenie weszło już na stałe do naszego seminaryjnego kalendarium. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów na kolędowanie w przyszłym roku!

kl Damian Kokocha SDS