Mamy nowych magistrów teologii

19 VI 2020

Temat pandemii już coraz mniej dominuje naszą codzienność, co nas bardzo cieszy. Wśród naszej wspólnoty seminaryjnej w ostatnim czasie, jest coraz więcej powodów do radości! Najpierw święcenia kapłańskie i diakońskie, a teraz nasi alumni obronili swoje prace magisterskie, co sprawia, że są już na ostatniej prostej swojej drogi w seminarium i pomału wieńczą okres studiów.

Nasi współbracia przygotowywali się do tego dnia przez cztery lata wybierając na trzecim roku studiów interesujące ich seminarium naukowe. Prace magisterskie zostały napisane na następujące tematy:

  • dk. Piotr Dymon SDS, „Dynamika wiary w dialogu Jezusa z Samarytanką w J 4,1-42” – teologia biblijna, praca napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Mariusza Rosika przy współpracy ks. dr. Łukasza Darowskiego SDS;
  • dk. Dominik Truchan SDS, „Wiarotwórcza rola via pulchritudinis w liturgii” – teologia fundamentalna, praca napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Romana Słupka SDS;
  • kl. Karol Matecki SDS, „Elementy soteriologii w pismach ojca Franciszka Marii od Krzyża Jordana w świetle przedsoborowych i posoborowych modeli soteriologicznych” – teologia dogmatyczna, pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka;
  • kl. Konrad Nowak SDS, „Teologia chrześcijańskiej radości w myśli Benedykta XVI” – teologia fundamentalna, praca napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Romana Słupka SDS.

„W mojej pracy skupiłem się na ukazaniu roli piękna w liturgii, które buduje wiarę i ewangelizuje. Poprzez piękno kościoła, piękną muzykę i dobrze przygotowaną celebrację wierni mogą pogłębić swoją wiarę i modlitwę. Droga piękna jest znana w Kościele od początku Jego istnienia i może być bardzo dobrą metodą ewangelizacyjną w dzisiejszym świecie pełnym kiczu (niestety często w kościołach) i świeckiej szeroko pojętej sztuki.” – mówi na temat swojej pracy dk. Dominik Truchan, który od lat jest znany jako nasz seminaryjny organista i stróż piękna w liturgii.

Wszystkim, którzy obronili swoje prace magisterskie składamy serdeczne gratulacje i życzymy Bożego błogosławieństwa na drodze ku kapłaństwu!

kl. Damian Kokocha SDS