Sakrament święceń diakonatu i prezbiteratu

23 V 2020

Sobota 23 maja br. w kalendarzu nie wygląda zbyt ciekawie. Ot, imieniny Iwony i Dezyderego oraz przeddzień Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. A jednak, to właśnie tego dnia czworo naszych współbraci przyjęło święcenia – dwóch w stopniu diakonatu (dk. Piotr Dymon i dk. Dominik Truchan) oraz dwóch w stopniu prezbiteratu (ks. Stanisław Biegun i ks. Karol Koszyl) - czyniąc ten dzień wyjątkowym, uroczystym i radosnym.

Szafarzem sakramentu święceń, na każdym z trzech jego stopni - diakonatu, prezbiteratu i episkopatu - jest biskup. Dla tegorocznych kandydatów był nim metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Wygłosił on także homilię, w której czerpał z odczytanego w czasie liturgii fragmentu Ewangelii – Modlitwy Arcykapłańskiej Pana Jezusa. Zbawiciel określił w niej nowy status swoich uczniów, którzy przez przebywanie z Nim stali się przemienieni. Choć pozostają w świecie, nie należą już do niego, tak jak Jezus nie jest z tego świata, gdyż jest u Ojca.

"Zmieniony został system wartości ich serca, słów, życia. Stali się na wzór samego Chrystusa znakiem sprzeciwu dla świata, dla hierarchii wartości któremu chce on służyć: kłamstwu, którym się posługuje, by zyskać na znaczeniu, nienawiści, która sprawia, że drugi człowiek się nie liczy" – tym słowami metropolita wskazał na nową jakość życia, którą od teraz cieszą się uczniowie Jezusa. Pozostają oni w świecie, aby być Jego świadkami.

Jest to zadanie każdego z nas, ludzi wierzących. Chrystus stawia je jednak w sposób szczególny przed swoimi kapłanami. To oni właśnie, w sposób im właściwy, żyjąc Słowem i liturgią, udzielając sakramentów, są w pierwszej linii walki o zbawienie każdego człowieka. Walki o prawdę, którą Zły pragnie ukryć.

Pamiętajmy więc o nich w modlitwie, aby oddając wszystko Bogu, mogli nieustannie swoim życiem głosić Słowo Boże oraz budować Kościół Chrystusowy.

kl. Stanisław Franczak SDS