Życzenia Wielkanocne

12 IV 2020

W tych szczególnych okolicznościach, w jakich przychodzi nam w tym roku przeżywać tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nie zapominajmy, że Zmartwychwstały Pan zawsze kroczy także drogami naszej Galilei. Niech ta prawda napełnia nas samych wewnętrzną siłą i pozwala nam także innym nieść to przesłanie nadziei.

Z darem modlitwy w imieniu całej wspólnoty
WSD Salwatorianów w Bagnie

Kl. Dominik Truchan SDS   Ks. Roman Słupek SDS
 Prefekt kleryków  Rektor