Posługi lektoratu i akolitatu

21 III 2020

W tym trudnym, epidemicznym czasie, miało miejsce w naszej wspólnocie radosne wydarzenie. Trzech współbraci z III kursu: Stanisław Franczak, Manuel Marku i Mateusz Ogrodniczuk przyjęli posługę lektora, a trzech współbraci z kursu IV: Paweł Janowski, Marek Sumara i Kamil Stępień przyjęli posługę akolity.

Czym tak właściwie są posługi w Kościele Katolickim? „Lektor i akolita spełniają własną posługę w celebracji liturgicznej, a zwłaszcza w Eucharystii. Jednak w zakres ich zadań wchodzą także czynności związane z przygotowaniem miejsca i rzeczy potrzebnych do liturgii oraz przygotowanie wiernych do dobrego uczestnictwa i spełniania właściwych dla nich i powierzonych im czasowo funkcji liturgicznych. Spełnianie przez lektorów i akolitów własnych posług w liturgii ma kształtować ich specyficzną duchowość skoncentrowaną wokół słowa Bożego i Eucharystycznej Ofiary.” - czytamy w Instrukcji Episkopatu Polski. Dla naszych alumnów jest to kolejny krok w zbliżaniu się do święceń kapłańskich, a nie da się do nich lepiej przygotować niż przez rozmiłowanie się w słowie Bożym i w Eucharystii.

Obrzęd miał miejsce na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Prowincjał Józef Figiel. W homilii ks. Józef przybliżył wszystkim historię posług w Kościele. Kaznodzieja pogratulował wszystkim osiągnięcia kolejnego stopnia w formacji, życzył także osiągnięcia upragnionych święceń kapłańskich, ale nade wszystko świętości. Na koniec ksiądz Prowincjał w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zostawił nas ze słowami świętego Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”.

kl. Damian Kokocha SDS