Posypmy głowy popiołem ...

26 II 2020

… bowiem rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Ta swoista “dziesięcina z całego roku”, jaką mamy możliwość oddać Bogu, rozpoczyna się w Środę Popielcową.

W naszym WSD Salwatorianów w Bagnie dzień ten stał się jednocześnie “dniem skupienia”. Cechuje go pełne milczenie oraz własne horarium (plan dnia). Na to horarium składają się: późniejsze wstawanie, godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której jest możliwość Spowiedzi Świętej oraz konferencje, jakie głoszą zaproszeni goście.

Tym razem naszym duchowym przewodnikiem był ks. dr Kacper Radzki, rektor MWSD we Wrocławiu. Jak sam mówił, ma długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą męską, zna także sztuki walki.

Tematem pouczeń była “Tożsamość ludzi żywych”. Dla mnie to ciekawy, pozorny paradoks - przecież czas postu można uważać za czas umierania, bo wszystkiego trzeba sobie odmówić, nawet radować się nie wolno… ale to niepełne spojrzenie. Pęd świata zmusza nas bowiem do pozornego życia, zapycha nasze serce, sprawia, że nie pamiętamy, kim jesteśmy. Powrót do porządku życia, do życia cnotą rodzi się w miłości - w byciu dla innych. W ten sposób przez innych odkrywamy siebie, przemieniamy siebie, aby dążyć ku świętości. Wymaga to dostrzegania innych, ciągłego oczyszczania swojej motywacji z naleciałości świata, słuchania Słowa oraz - co często najtrudniejsze - wierności, także w małych rzeczach.

Czas Wielkiego Postu jest jednak szczególny. Obdarowani nim przez Boga, za pośrednictwem Kościoła, możemy śmiało czerpać ze skarbnicy Słowa oraz łask, jakie ze sobą czas ten niesie. I tak oto, z głowami posypanymi popiołem, chodźmy wyprostowani, nawracając się i wierząc w Ewangelię.

kl. Stanisław Franczak SDS