Pozwól się Panu Bogu zaskoczyć

4-7 II 2020

4 lutego, w ramach przygotowań do złożenia profesji wieczystej, udaliśmy się wraz z naszym ojcem duchownym - ks. Krystianem Kolbą do Biskupowa, gdzie od niecałych 34 lat przebywają ojcowie Benedyktyni, dzięki którym mieliśmy okazję poznać regułę św. Benedykta zaaplikowaną w codzienne życie. Dołączając się do tutejszej wspólnoty, zobaczyliśmy rytm dnia zakonu mniszego - wyznaczany przez poszczególne części modlitwy brewiarzowej - coś niesamowitego i jednocześnie rzadko spotykanego.

Pewnie każdy kojarzy benedyktyńskie „Ora et labora”, tutaj to naprawdę tak wygląda! My doświadczyliśmy tego rozpoczynając każdy z trzech dni pobytu wspólnotową godziną czytań, jutrznią i rozmyślaniem o godzinie 6:00. Poprzez śniadanie przechodziliśmy z „ora” do „labora”. Ojcowie przygotowali dla nas kilka prac, które mieliśmy do wykonania. Począwszy od przygotowania obiadu dla całej wspólnoty, a skończywszy na przerzucaniu siana dla owiec.

Będąc w tym cudnym miejscu, położonym na jednym z wyższych pagórków Biskupowa, mogłem po raz kolejny, trochę inną drogą, zbliżyć się do Boga. Punkt 12:00 przy biciu kościelnych dzwonów przerywaliśmy pracę i wraz z towarzyszącymi nam wtedy ojcami odmawialiśmy modlitwę Anioł Pański. Czas poobiedni przez gospodarzy tego miejsca spędzany jest na studium. My trochę zmieniliśmy ich plan. Pierwsze popołudnie przeznaczyliśmy na wypoczynek, po trudach, skończonej dwa dni wcześniej, sesji. W drugie natomiast udaliśmy się do Prudnika, miejsca gdzie więziony był Prymas Polski ks. Kardynał Stefan Wyszyński.

W pochmurne wieczory, bo pogoda raczej nie sprzyjała, ok. godz. 17:30 zbieraliśmy się na Adorację Najświętszego Sakramentu, a następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej z nieszporami. Po kolacji oraz przerwie na krótki spacer, odmówiliśmy kompletę oraz odśpiewaliśmy Bogurodzicę. Tak kończyliśmy każdy dzień.

I można by było tutaj powiedzieć, że w Biskupowie każdy kolejny dzień będzie dokładnie taki sam jak poprzedni. Pobudka, modlitwy poranne, itp. Jednak po tej krótkiej wizycie muszę przyznać, że to nieprawda, bo Bóg co dzień nas zaskakuje, chociażby inną myślą, pracą, czy humorem, więc…

„Pozwól się Panu Bogu zaskoczyć!!!”

kl. Marek Sumara SDS