Studia Salvatoriana Polonica

Czasopismo naukowe (rocznik) wydawane od 2007 roku przez Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
w Bagnie k. Wrocławia.

ISSN 1898-3596

Rada naukowa:

ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
(UAM, Poznań)
ks. prof. em. dr Stephan Otto Horn SDS
(Monachium, Niemcy)
ks. prof. dr hab. Jerzy Machnacz
(PWT, Wrocław)
ks. dr hab. Jarosław Merecki SDS
(Papieski Instytut Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie)
ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
(UŚ, Katowice)

Redakcja:

Ks. dr hab. Bogdan Giemza SDS, prof. PWT (redaktor naczelny)
ks. dr hab. Roman Słupek SDS, prof. PWT (sekretarz redakcji, redaktor tematyczny)
ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS
ks. dr Łukasz Darowski SDS
ks. dr Rafał Masarczyk SDS