WSD logo

Książka naszych alumnów

Okładka książki "Dokąd płyniemy? Synodalność"

„Dokąd płyniemy?” – synodalność. Pod takim tytułem został opublikowany e-book przygotowany pod kierunkiem dr Agnieszki Łozy. Zostały w nim zebrane teksty przygotowane przez naszych alumnów w ramach ćwiczeń z eklezjologii dogmatycznej. Jego tematyka wpisuje się bardzo dobrze w trwający w Kościele proces synodalny zainicjowany przez papieża Franciszka.

Nawiązując do biblijnej i patrystycznej spuścizny eklezjologicznej zauważa papież, że droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia. Jest to „konstytutywny wymiar Kościoła”. To, czego domaga się od nas Pan, w pewnym sensie jest już w całości zawarte w słowie „synod”: podążanie razem – wierni, pasterze, Biskup Rzymu. Jak uczył św. Jan Chryzostom – „Kościół i Synod to synonimy”. Kościół nie jest statyczny i ahistoryczny, ale stanowi żywą wspólnotę. Jest to wspólnota, która wędruje razem. Jest niczym innym jak „wędrowaniem razem owczarni Bożej po ścieżkach historii na spotkanie z Chrystusem Panem”. Głównym zadaniem synodu i jednocześnie Kościoła synodalnego jest wspólne wsłuchiwanie się w głos Boga, rozpoznanie Jego obecności, Jego przejścia i tchnienia życia.

Wszystkim chętnym życzymy owocnej lektury a współbraciom gratulujemy pierwszych publikacji naukowych.

Warto zobaczyć