WSD logo

Książka misyjna brata Bogusława

Brat Bogusław Koza SDS

Bogusław Koza jako salwatorianin – brat zakonny – przez 25 lat swojego życia odczytywał przesłanie bł. Franciszka Jordana i je realizował w afrykańskim klimacie pracy misyjnej. Misje już od czasów naszego Założyciela były ważnym wymiarem salwatoriańskiej pracy apostolskiej. Gdy na początku była przy nim jedynie mała grupka współpracowników, już wtedy nie wahał się wysłać kilku z nich na misje do Indii. Brat Bogusław, kierowany zachętą przełożonych, wybrał inny kierunek – Tanzanię. Przez ćwierć wieku służył tam w różnych miejscach.

Kiedy powrócił do Polski, trafił do wspólnoty formacyjnej w Bagnie. Podejmuje tu posługę na furcie, którą łączy z pracą w klasztornym ogrodzie. Przez lata obecności w tej wspólnocie wielokrotnie w różnych okolicznościach pojawiały się jego wspomnienia z pobytu w Afryce. Właśnie w kontekście tych wspomnień pojawiła się sformułowana dość spontanicznie propozycja: „Bracie, trzeba to wszystko spisać, by także inni mogli się tymi doświadczeniami misyjnymi ubogacić”. Tak rzucona zachęta, jak ziarno w ziemi, zaczęła nabierać konkretnych kształtów. Pojawiła się pierwsza, druga i następne zapisane strony. Tak powstała właśnie ta książka.

Będąc świadkiem rodzenia się tej książki i jednocześnie dzieląc z bratem Bogusławem zakonną codzienność we wspólnocie w Bagnie, mam nadzieję, że spełni się jego pragnienie wyrażone na końcu tych wspomnień, by po ich przeczytaniu chociaż jedna osoba zaangażowała się w misyjne dzieło Kościoła.

Książka: "Tanzania. Moja druga ojczyzna"

Ofiara na misje z książką

Zapraszamy do złożenia dobrowolnej ofiary na misje i przyjęcie książki jako podziękowania. Całość ofiary po odjęciu kosztów druku i przesyłki zostanie przeznaczona na edukację dwóch młodzieńców w Tanzanii. Sugerowana ofiara to 30 zł włączając koszty przysyłki na terenie Polski.

Warto zobaczyć