Jubileusze święceń kapłańskich

Kolejny raz w naszym seminarium w Bagnie został zorganizowany jubileusz święceń kapłańskich, uroczystość odbyła się 19 czerwca 2021 r. Do Bagna co prawda nie dojechali wszyscy jubilaci, ale była obecna zacna reprezentacja, a reszta współbraci włączyła się w jubileusz duchowo. Do Bagna przyjechał ksiądz Czesław Cekiera SDS, który obchodził 65-lecie swoich święceń i ksiądz Czesław Idzik SDS obchodzący 50-lecie święceń. Byli także obecni współbracia obchodzący 40-lecie święceń kapłańskich: ks. Andrzej Kiełkowski SDS, ks. Antoni Zięba SDS i ks. Tadeusz Koncewicz SDS.

Na początku uroczystej Eucharystii ks. Roman Słupek SDS, rektor seminarium przywitał wszystkich gości i powiedział, że „Msza Święta jest miejscem, gdzie przede wszystkim się dziękuje Panu Bogu za Jego dobroć i łaskawość. Dziś dziękujemy Bogu za naszych współbraci, którzy obchodzą swoje jubileusze”.

Mszy Świętej przewodniczył prowincjał Towarzystwa Boskiego Zbawiciela, ks. Józef Figiel SDS. Ksiądz prowincjał w kazaniu zwrócił uwagę na liturgię słowa, która podpowiada nam dwie myśli na temat kapłaństwa. „Często zauważamy w naszym kapłańskim powołaniu, że jesteśmy słabi i grzeszni i brakuje nam po ludzku sił, aby unieść te wszystkie ważne sprawy, problemy. Tu Pan przychodzi ze swoim słowem i mówi nam: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. I faktycznie tak jest, wiemy, że z Bożą pomocą dajemy radę, już od wielu lat” – mówił kaznodzieja.

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkie potrzebujecie – „ten fragment również jest nam dobrze znany. W naszym życiu, kiedy naprawdę zaufamy Panu, okazuje się, że nie ma potrzeby martwić się o nic. Jest to prawdziwie apostolska droga, do której jesteśmy powołani” – przekonywał ksiądz Prowincjał.

Na koniec ks. Józef Figiel SDS pogratulował wszystkim jubilatom, dziękował za ich zaangażowanie na rzecz zgromadzenia i przykład bycia po prostu dobrym człowiekiem. Po Eucharystii miał miejsce uroczysty obiad, gdzie w imieniu jubilatów głos zabrał ksiądz Profesor Czesław Cekiera SDS, dziękując za modlitwę i życzliwość. Ksiądz Profesor w wypowiedzi nawiązał także do różnicy jaka dokonała się w świecie od czasów kiedy zaczynał swoją drogę kapłańską. Na zakończenie był też czas na rozmowy przy kawie i cieście. Dla nas, kleryków, była to okazja do wysłuchania ciekawych historii i świadectw, które dali nam nasi starsi współbracia. Jest to zawsze ubogacające.

W jednym z przemówień tak bł. Franciszek Jordan mówił o kapłanach: „Wiecie, co Boski Zbawiciel mówi o kapłanach – że są „solą ziemi i światłem świata”, oraz że gdy sól zwietrzeje, to zostaje wyrzucona! Cóż za przerażająca obietnica: Jeśli nie wypełnicie waszego kapłańskiego obowiązku, zostaniecie wyrzuceni i podeptani (…) Wasza niezwykła godność jest też niezwykłym ciężarem.” Drodzy jubilaci dziękujemy Wam za przykład Waszej wiary, Waszego życia zakonnego i kapłaństwa. Obiecujemy naszą modlitwę, abyście nigdy nie zwietrzeli i zachowali smak aż do końca.

Warto zobaczyć