WSD logo

Inauguracja 2021/2022

20211011_Inauguracja roku akademickiego 2021/2021

W zeszłym roku została przerwana pewna tradycja, ponieważ od wielu lat 11 października to dla nas, salwatorianów nie tylko uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Matki Zbawiciela, ale także jest to dzień uroczystej inauguracji roku akademickiego. W tym roku sytuacja epidemiczna pozwoliła nam na zorganizowanie tej uroczystości, jednak odbyła się ona w zawężonym gronie, głównie przez remonty trwające w naszym domu.

Początkiem obchodów inauguracyjnych była Msza Święta, której przewodniczył prowincjał ks. Józef Figiel SDS, który także wygłosił do zgromadzanych homilię. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że w seminarium nie liczą się tylko studia, bo potrzeba także modlitwy i formacji ludzkiej. Prowincjał zauważył, że mamy różnych Doktorów Kościoła, jedni są wybitnymi uczonymi, wielkimi naukowcami, ale są też tacy, którzy przez kontemplację poznawali Boga i z ich doświadczenia korzystamy do dzisiaj. We wspólnej modlitwie dziękowaliśmy za ostatni rok akademicki, prosiliśmy o potrzebne łaski na przyszły rok, a także modliliśmy się za naszych wykładowców, pracowników naszego seminarium i naszych dobrodziejów. Podczas Eucharystii ks. Paweł Wróbel SDS, nasz nowy dyrektor studiów, w imieniu wszystkich studentów i wykładowców naszej uczelni złożył uroczyste wyznanie wiary.

Nowy rok akademicki otworzył nasz rektor, ks. prof. PWT dr hab. Roman Słupek SDS. Podczas akademii inauguracyjnej ks. Paweł Wróbel SDS przedstawił sprawozdanie za miniony rok pracy naszego seminarium. Podczas wystąpienia ks. Paweł dziękował szczególnie ks. Tomaszowi Raćkosowi SDS, który pełnił funkcję dyrektora studiów przez 15 lat. Tego dnia do grona studentów zostali przyjęci alumni pierwszego roku: kl. Michał Góralewicz SDS, kl. Marek Jankowski SDS, kl. Michał Knut SDS, kl. Pavel Kuliashou SDS, kl. Peter Obrazou SDS i kl. Bartłomiej Pryła SDS. Prefekt pierwszego kursu, kl. Marek Jankowski SDS podziękował rektorowi i prowincjałowi za zaufanie, za przyjęcie na studia i za to, że w Bagnie mogą czuć się jak w domu.

Wykład inauguracyjny o tytule Chrześcijaństwo chińskie. Szanse i zagrożenia wygłosił ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki z Uniwersytetu Opolskiego. Prelegent początkowo omówił podstawowe pojęcia teologiczne, a później przeszedł do historii chrześcijaństwa w Chinach, pokazał nam jakie są różnice w mentalności chińczyków i jak trudnym zadaniem jest głoszenie im Ewangelii.

Spotkanie zamknął prowincjał ks. Józef Figiel SDS – „życzę Wam, żeby seminarium nie było dla was tylko uczelnią, ale żebyście czuli się tu jak w domu. W dobrym domu, człowiek uczy się bycia dobrym człowiekiem, a jak będziecie dobrymi ludźmi to będzie solidny fundament do bycia dobrym salwatorianinem i głosicielem Dobrej Nowiny”.

Warto zobaczyć