WSD logo

Egzamin „ex universa”

Egzamin ex universa

W sobotę 18 grudnia nasi najstarsi studenci: dk. Paweł Janowski SDS i dk. Marek Sumara SDS przystąpili do egzaminu ex universa theologia, który muszą zdać wszyscy studenci teologii. Obejmuje on swoim zakresem całą wiedzę zdobytą podczas studiów seminaryjnych. Zdaje się go przed komisją składającą się z profesorów różnych dziedzin teologii oraz prawa kanonicznego, którzy wykładają w naszym seminarium oraz przedstawiciela Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W przebiegu egzaminu można wyróżnić kilka jego etapów. Pierwszym z nich jest wylosowanie tezy, a następnie przygotowanie przez kilkanaście minut swobodnej wypowiedzi przez studenta. Po jej przedstawieniu członkowie komisji egzaminacyjnej zadawali swoje pytania do przedstawionego zagadnienia lub prosili o bardziej szczegółowe odniesienie się do konkretnej kwestii. Każdy z członków ośmioosobowej komisji wystawiał swoją ocenę, po czym została ustalona ocena końcowa egzaminu.

Obaj nasi diakoni zdali egzamin ex universa z wynikiem pozytywnym. Tym samym zbliżają się do zakończenia studiów seminaryjnych podczas sesji zimowej. Kolejnym krokiem na drodze do sakramentu kapłaństwa będą praktyki duszpasterskie w wyznaczonych wspólnotach.

Z całego serca gratulujemy!

Warto zobaczyć