Dlaczego ojciec Jordan był święty?

Kilka dni po beatyfikacji ojca Franciszka Jordana, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie dzień skupienia. Po powrocie z choroby po raz kolejny naszym rekolekcjonistą był ks. Józef Tarnówka SDS. Tego dnia pochyliliśmy się nad postacią naszego błogosławionego założyciela i nad jego charyzmatem.

W pierwszej konferencji ks. Józef postawił nam pytania: „Dlaczego ojciec Jordan jest święty? Czy jest dla mnie wzorem w kroczeniu za Jezusem? Czy nasza salwatoriańska duchowość nie ogranicza się jedynie do kilku znanych nam cytatów, które cytujemy niedokładnie, z głowy, zmieniając nie raz niektóre słowa, bo bardziej nam pasują?” Ksiądz Józef parafrazując ojca Franciszka powiedział: „Jeśli jeden z was będzie świętym i gorliwym apostołem, jest w stanie nawrócić cały naród. Was jest dwunastu, no to możecie nawrócić dwanaście narodów”.

W homilii usłyszeliśmy rozważania na temat prawdy. Ojciec Józef budził nasze sumienia, mówiąc o tym, że mamy tendencje do „małych kłamstewek”, do nie mówienia pełnej prawdy i do niedomówień. Mówił też o tym, że aby poznać prawdę, najpierw trzeba stać się uczniem, jak czytamy w Ewangelii św. Jana: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Ks. Józef zauważył, że często pomijamy tę pierwszą cześć tego zdania i mówimy tylko, że „poznamy prawdę, a prawda was wyzwoli”. Jednakże najpierw Pan Jezus mówi, żeby poznać prawdę, trzeba być jego uczniem. A uczniem jest ten, który zaczyna od tego, że „wie, że nic nie wie”. Nauczyciel jest tym, który pomaga uczniowi odkrywać prawdę. Dla nas najlepszym nauczycielem, patrząc w perspektywie wieczności, jest Pan Jezus.

W ostatniej konferencji nasz duchowy przewodnik, powiedział o wspólnocie. „Jesteście wspólnotą nadprzyrodzoną, wasze problemy musicie rozwiązywać nie w pojedynkę i nie tylko po ludzku, ale po Bożemu, z Panem Bogiem”. Dalej ksiądz Józef mówił o wadze modlitwy w życiu wspólnoty: „Bez modlitwy nie ma posługi słowu Bożemu i odwrotnie, bez słowa Bożego i modlitwy nie będzie się budować wspólnoty. To słowo Boże i modlitwa tworzą wspólnotę osób konsekrowanych”.

Dobrze było na chwilę się zatrzymać i nabrać siły na ten ostatni miesiąc nauki i pracy przed wakacjami. Przed nami rekolekcje i święcenia w stopniu prezbiteratu i diakonatu, dlatego Waszej modlitwie polecamy diakonów: Piotra Dymona SDS, Karola Mateckiego SDS i Dominika Truchana SDS, oraz kleryków: Pawła Janowskiego SDS i Marka Sumarę SDS.

Warto zobaczyć

Dzień Nowicjatu

W ubiegłą niedzielę odbył się tradycyjny dzień otwarty nowicjatu. Cała