WSD logo

Co mówi Biblia, co mówi serce?

Ziemia Święta – kraina tajemnicza, inspirująca i fascynująca. To Ona była świadkiem życia Jezusa Chrystusa i dziejów Narodu Bożego Wybrania – Izraela. Dzieje Starego Testamentu nierzadko wiążą się z trudnościami i niezrozumieniem. Ich interpretacja wymaga wiedzy historycznej, językowej i umiejętności postawienia się w sytuacji ludzi z tak odległych czasów. W końcu, Stary i Nowy Testament jest miejscem objawienia się samego Pana Boga, który jest większy od wszystkiego, co możemy pojąć. W takim gąszczu zagadnień, każdy może się pogubić i zniechęcić do czytania i słuchania Słowa Bożego. Dlatego, potrzebujemy przewodników po księgach Biblii aby spotkać się z żywym Bogiem. Temu właśnie poświęcony był kwietniowy dzień skupienia naszej seminaryjnej wspólnoty, który odbył się w salwatoriańskim Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Tym razem przez trudne karty Starego Testamentu poprowadził nas i grupę rekolektantów ks. prof. Waldemar Chrostowski- jeden z najwybitniejszych biblistów w Polsce

 

Ksiądz Waldemar Chrostowski od początku swojej posługi kapłańskiej pasjonował się Pismem Świętym i pogłębiał swoją wiedzę na studiach. Ukończył między innymi Papieski Instytut Biblijny i Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Jest znawcą zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu oraz ekspertem w dziedzinie relacji polsko- żydowskich. Podczas sesji rekolekcyjnej, podzielił się z nami swoją wiedzą na temat dwóch mało znanych ksiąg biblijnych: ksiąg Ezdrasza i Nechemiasza.

 

Odegrali Oni ważną rolę w dziejach biblijnego Izraela. Jeden był odpowiedzialny za reformy na polu religijnym a drugi w dziedzinie polityki i życia społecznego. Historia pokazała, że ich trudne decyzje i dźwiganie ciężaru przywódczego, pomogły przejść Izraelowi na kolejny poziom wyboru Boga i Jego Przymierza. Wynika z tego, że tak dalekie i trudne dzieje, niosą ze sobą jedną prostą prawdę duchową i religijną- pierwszeństwo Pana Boga, który jest miłością a jeżeli wymaga poświęceń, to tylko ze względu na nasze dobro. Tak właśnie przedstawia się duchowe przesłanie, jakie każdy z nas wyniósł z tego szczególnego czasu. Oprócz tego, jest rzeczą niezwykłą, że daleka rzeczywistość krain i czasów biblijnych, dla Boga jest drogą do samego Jezusa Chrystusa- naszego Zbawiciela. To właśnie niezwykły dowód na wszechmoc i miłość Pana Boga i Jego cierpliwe prowadzenie ludzkości na drogach zbawienia. 

 

Refleksja biblijna nie wyczerpała całego czasu na odnowę naszego zakonnego ducha. Centrum Formacji Duchowej w Krakowie dało niesamowitą sposobność do zadumy, ciszy i modlitwy. Jej centrum znajdowało się w jednej z kaplic, gdzie wraz z całą grupą osób świeckich, mogliśmy tworzyć jedną wspólnotę Kościoła przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Daliśmy sobie czas na adorację, prywatne wsłuchiwanie się w Słowo Pana i pytania o kondycję wiary, miłości, duchowego zaangażowania i relację z Tym, któremu poświęciliśmy wszystko w życiu, jako Salwatorianie.

 

Jak widać, ten dzień skupienia był dla Salwatorianów z Bagna nieprzeciętny, ze względu na niecodzienne miejsce- Kraków i CFD, oraz osobę niezwykłego prowadzącego ks. prof. Waldemara Chrostowskiego. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie można pominąć- spotkaliśmy się z innymi uczestnikami rekolekcji- czyli de facto z Kościołem- tym Kościołem, do którego mamy być posłani jako apostołowie i głosiciele Słowa. Może był to przede wszystkim moment uświadomienia sobie, że jako posłani, jesteśmy w niezwykłej relacji zarówno z przemawiającym Bogiem, jak i człowiekiem, któremu chcemy przekazać Bożą miłość i stałą obecność w życiu…

Warto zobaczyć

Majówek czas

„Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa”–