WSD logo

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Boże Narodzenie 2021

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan” (Łk 2,10-11).

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok życzymy Wam, aby prawda o tym, że Bóg staje się człowiekiem i pragnie kroczyć z nami drogami naszej codzienności, stawała się Waszym osobistym doświadczeniem, które napełnia serca radością, mocą i pokojem.

Z darem modlitwy w imieniu całej wspólnoty WSD Salwatorianów w Bagnie

Kl. Manuel Marku SDS
Kl. Manuel Marku SDS

prefekt kleryków

Przekazujemy również serdeczne życzenia naszej wspólnoty nowicjackiej, która na okres Bożego Narodzenia pozostaje w Bagnie.

Warto zobaczyć