WSD logo

Ewangelia Łk 1,67-79

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: «Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze – na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju».

Rozważanie

Przygotowanie Zachariasza na narodziny syna było wyjątkowe. Został wprowadzony przez anioła w klimat milczenia i słuchania. Nie mógł mówić przez dziewięć miesięcy, a zatem tylko słuchał. Wsłuchiwał się w głos Boga, który odczytywał na kartach Starego Testamentu.

My również podczas tego adwentu staraliśmy się codziennie wsłuchiwać w Boże słowo. Dzisiaj jednak kończy się czas milczenia, a rozpoczyna czas wychwalania Boga za wielkie dzieło zbawienia. Wieczorem wspólnie zasiądziemy do wigilijnego stołu i będziemy sobie składać życzenia. O północy pójdziemy na Pasterkę, aby po raz pierwszy w tym roku liturgicznym wyśpiewać naszą wewnętrzną radość pieśnią kolęd.

Niech te święta Bożego Narodzenia będą dla nas głębokim przeżyciem obecności nowonarodzonego Słowa. Niech nasze doświadczenie Jego obecności na kartach Biblii pozwoli nam odpowiedzieć gorącą miłością na Jego obecność w liturgii.

Wraz ze wszystkimi zaangażowanymi księżmi i diakonami z naszego seminarium, serdecznie dziękujmy za wspólną drogę adwentową. Życzymy Wam błogosławionych, radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zbawiciel!